Registrace

INFORMACE K REGISTRACI AKTIVNÍ ÚČASTI

Registraci k aktivní účasti na kongresu proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře.

Vzorový abstrakt

PDF verze

DŮLEŽITÁ DATA

30. 6. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast
15. 7. 2024
Oznámení autorům o přijetí přednášky
20. 7. 2024
Program
30. 7. 2024
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
2. 9. 2024
Termín odeslání definitivní verze abstraktu
15. 9. 2024
Termín pro odeslání E-posterů
7. - 8. 10. 2024
MORAVSKOSLEZSKÉ MAXILOFACIÁLNÍ DNY

HLAVNÍ TÉMA

 • LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
 • SESTERSKÁ SEKCE – péče o maxilofaciální pacienty, ošetřovatelská péče

FORMY PŘIHLÁŠEK K AKTIVNÍ ÚČASTI

 • Aktivní účast na konferenci je možná prezentací formou přednášky, nebo e-posteru.
 • Registrace je podmíněna vložením abstraktu.
 • Registraci prosím proveďte on-line na webových stránkách kongresu.
 • V registračním formuláři si zvolíte preferovanou formu prezentace (přednáška, e-poster).
 • Pro přihlášení Vaší prezentace je nutné vložit při registraci abstrakt Vašeho sdělení.
 • Po zaslání přihlášky k aktivní účasti Vám bude zasláno emailem potvrzení o přijetí.
 • O zařazení a formě Vaší prezentace rozhodne programový výbor kongresu.
 • O přijetí a zařazení Vaší prezentace budete vyrozuměni.

Aktivní účastníky žádáme, aby provedli současně i registraci své účasti na kongres, viz níže.

INFORMACE PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ

 • Abstrakty budou přijímány pouze v elektronické formě při ON-LINE registraci k aktivní účasti. K jeho vytvoření použijte formát dle vzorového abstraktu.
 • Povinné údaje abstraktu: prezentující autor, spoluautor, pracoviště.
 • Obsah abstraktu struktura: úvod, metodika, výsledky, závěr, event. poděkování podpory projektu (naprř. grant, firemní podpora).
 • Abstrakty musí obsahovat konkrétní data autoru.
 • Maximální počet slov v abstraktu je celkem 250.
 • Abstrakty budou vydány v elektronické formě Sborníku abstraktů, který bude opatřen ISBN.
 • Prezentující autor odpovídá za obsahovou stránku abstraktu.

E-POSTERY

E-postery budou prezentovány v digitální podobě na monitoru, budou k dispozici všem účastníkům po celou dobu kongresu ve foyer hotelu. Jednotlivé postery se budou moci samostatně procházet podle čísla, autora a názvu.

E-poster musí být připraven ve formátu na šířku, pro maximální využití celé plochy (poměr stran 16:9). Poměr stran může být i odlišný, v tom případě se výška přizpůsobí možné šířce zobrazení na monitoru.

Pro vytvoření e-posteru použijte připravenou šablonu (viz webové stránky), ve které jsou již přednastaveny správné rozměry, typ a velikost písma. Důležité informace (název příspěvku, autoři, úvod, materiál/metodika, výsledky, diskuse, závěr a odkazy / literatura) musí být v souladu s šablonou. Zvolte jednoduchou a jasnou grafiku. Soubor e-posteru uložte ve formátu .ppt nebo .pptx


INFORMACE K REGISTRACI

PDF verze

Registraci k pasivní účasti na kongresu proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře.

Registraci k účasti na kongresu proveďte prosím vyplněním on-line registračního formuláře PROKLIK Po obdržení Vaší registrace, kterou budeme považovat za závaznou, Vám bude obratem zasláno potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Registrace bude ukončena po obdržení platby poplatku na účet kongresu.

Platba registračního poplatku je rozdělena do dvou možností – včasná a pozdní úhrada. Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci, bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen na částku platby pozdní. Pro včasnou platbu je rozhodující datum úhrady.

Při registraci vyplňte prosím Vaše ID ČSK. Zajistíme připsání Vašich kreditů do systému celoživotního vzdělávání.

Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy pro následnou správnou komunikaci.

POPLATKY KONGRESU

Registrační poplatek obsahuje: vstup na konferenci a výstavu firem, kongresové materiály, certifikát s kreditním hodnocením, potvrzením o účasti, občerstvení o přestávkách.

 • Obědy dne 7 a 8. 10. 2024 nejsou součástí registračního poplatku, objednejte si předem v registračním formuláři. Nebude-li objednán a uhrazen, nezaručíme na místě možnost zajištění.
 • Obědy jsou formou menu. Pro zájemce zajistíme vegetariánskou a bezlepkovou stravu. Žádáme účastníky, kteří požadující tuto stravu, aby uvedli požadavek do poznámky v registračním formuláři. U registrace budete informováni, kde bude pro Vás připraveno občerstvení během kongresu.
  Možnost výběru z obědů na: Rezervace ubytování a stravy Hotel Sepetná
 • Společenská večeře bude v restauraci hotelu od 20.00 – 24.00 hodin.

REGISTRAČNÍ POPLATEK
Včasná registrace do 30. 7. 2024
Pozdní registrace od 31. 7. 2024
Lékaři
2.600 Kč
3.000 Kč
Sestry
800 Kč
1.200 Kč

Částky poplatků jsou uvedeny vč. DPH.

STRAVOVÁNÍ
Včasná registrace do 30. 7. 2024
Pozdní registrace od 31. 7. 2024
Oběd dne 7. 10. 2024
300 Kč
300 Kč
Oběd dne 8. 10. 2024
300 Kč
300 Kč
Společenská večeře
950 Kč
1.100 Kč

Částky poplatků jsou uvedeny vč. DPH.


UBYTOVÁNÍ

Rezervaci ubytování proveďte na níže uvedených odkazech a následně i uhraďte přímo danému hotelu. HESLO PRO REZERVACI JE KONGRES.

Ubytování rezervujte prosím na:
Hotel Sepetná, Bungalovy a Sluníčko: Rezervace ubytování a stravy Hotel Sepetná
Hotel Ondráš: info@hotelondras.com
Hotelem Vám bude zasláno potvrzení o rezervaci ubytování a informace k jeho úhradě.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Horský Hotel Sepetná
Hotel Ondráš
Hotel Sluníčko
Jednolůžkový pokoj
(1 lůžko/1noc)
---
1.940 Kč
2.800 Kč
Dvoulůžkový pokoj
(1 lůžko/noc)
1.700 Kč
1.245 Kč
1.700 Kč

Bungalovy Sepetná
3 osoby
(1 lůžko / 1 noc)
4 osoby
(1 lůžko / 1 noc)
Celý bungalov
Počet osob v bungalovu
1.025 Kč
1.025 Kč
4.100 Kč

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REZERVACI UBYTOVÁNÍ

 • Objednávku ubytování proveďte co nejdříve, kapacita ubytování je limitována!
 • Do rezervace uveďte, s kým chcete být na pokoji ubytovaní, v případě, nebudete-li požadovat ubytování na vícelůžkovém pokoji s konkrétní osobou, budete ubytováni s osobou stejného pohlaví.
 • Počet pokojů je omezen, proto se může stát, že Vašemu požadavku na pokoj obsazený jednou osobou nebudeme moci vyhovět, na tuto skutečnost Vás hotel písemně upozorní.
 • Místní poplatek z pobytu za osobu byl obcí Ostravice stanoven na 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Poplatek je splatný v hotovosti na recepci při příjezdu.
 • Uvedené veškeré poplatky jsou včetně DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu konferenčních poplatků z ČR (Tuzemská platba) proveďte na:

Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu
1469890009/2700
Název účtu
Šárka Martiníková Marenová
Variabilní symbol
202410

Platbu konferenčních poplatků ze SLOVENSKA (Zahraniční a SEPA platby) proveďte na:

Banka
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu
318999328/0300
Stát banky příjemce
Česká republika
IBAN
CZ1103000000000318999328
BIC/SWIFT
CEKOCZPP
Účel platby
KONGRES
Jméno příjemce
Šárka Martiníková
ID platby
202410

UPOZORNĚNÍ

 • Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem – veškeré náležitosti platby získáte z výše uvedených informací a v odpovědi na Vaši registraci.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, příjmení a jméno účastníka.
 • K registraci si prosím s sebou vezměte doklad o úhradě pro případ nejasností.
 • Daňový doklad Vám bude zaslán na Vámi uvedený email při registraci do 14 dnů po úhradě Vašeho poplatku.
 • Pro zajištění rychlejšího chodu Vaší registrace Vás žádáme o úhradu Vaší platby již před konferencí.
 • Nebudete-li mít platbu uhrazenou před konferencí a budete chtít hradit v hotovosti, připravte se na hotovostní platbu ve výši Vašeho poplatku.
 • Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci, bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen.

Živnost pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR. Živnost je plátce DPH.

Způsob platby

Na místě budeme mít k dispozici platební terminál, ale vzhledem k tomu, že občas v Hotelu bývá horší signál, může být platba kartou komplikovanější. Doporučujeme proto uhradit poplatky ještě před konáním sympozia.

Nebudete-li mít platbu uhrazenou, připravte se na hotovostní platbu ve výši poplatku pozdní registrace.

DAŇOVÝ DOKLAD

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán do 14 dnů na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení Vaší účasti (registrace, večer a ubytování) může být pouze písemnou formou, a to na emaily:
REGISTRAČNÍ POPLATEK, STRAVOVÁNÍ A VEČER: martinikova@arkon-produkce.cz
HOTEL SEPETNÁ, SLUNÍČKO A BUNGALOVY: zemanikova@sepetna.cz
HOTEL ONDRÁŠ: info@hotelondras.com

Pracovní doba recepce: každodenně od 8:00 hodin do 20:00 hodin V případě pozdějšího příjezdu informujte recepci telefonicky nebo e-mailem a ubytování zajistíme i v pozdější době tj. po 20 hodině. Pobyty jsou garantovány po zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny pobytu.

Přijetí Vašeho zrušení registrace Vám bude emailem potvrzeno. Telefonické zrušení nebude akceptováno.

Termíny storno podmínek
Bez storno poplatku
50 % poplatku
100 % poplatku
Storno poplatek
do 18. 8. 2024
19. 8. – 28. 9. 2024
od 29. 9. 2024

Vrácení poplatku
50 % z celkové částky
100 % z celkové částky
Registrační poplatek stravování a večer
do 23. 9. 2024
od 24.- 28. 9. 2024
od 29. 9. 2024
Ubytování
do 23. 9. 2024
od 24.- 28. 9. 2024
od 29. 9. 2024

Vrácení poplatků

Zrušení registrace v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč.

Živnost pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR. Je plátce DPH.