MORAVSKOSLEZSKÉ MAXILOFACIÁLNÍ DNY
a
NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI MAXILOFACIÁLNÍ ČLS JEP

Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP
pod záštitou
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava

Registrace

Základní informace

INFORMACE V PDF

TERMÍN KONÁNÍ KONGRESU

7.-8. 10. 2024

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

Horský hotel Sepetná, Ostravice 0956

POŘADATEL

Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP

ZÁŠTITA

Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava
ředitele FN Ostrava MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA
děkana LF OU, doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, Frcps

ODBORNÝ GARANT

MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava

HLAVNÍ TÉMA

  • LÉKAŘSKÁ SEKCE – polytematické
  • SESTERSKÁ SEKCE – péče o maxilofaciální pacienty, ošetřovatelská péče

DŮLEŽITÁ DATA

10. 6. 2024
Uzávěrka registrace pro aktivní účast
25. 6. 2024
Oznámení autorům o přijetí přednášky
10. 7. 2024
Program
30. 7. 2024
Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku
2. 9. 2024
Termín odeslání definitivní verze abstraktu
15. 9. 2024
Termín pro odeslání E-posterů
7. - 8. 10. 2024
MORAVSKOSLEZSKÉ MAXILOFACIÁLNÍ DNY

AKREDITACE / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – bude požádáno o přidělení kreditů ČSK.
SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester. Jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

Po skončení akce ČSK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje indentifikační čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČSK. Pokud své IKČ neznáte, uveďte prosím datum narození. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení kongresu.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
ARKON produkce
U Chatek 1444/1C
725 25 Ostrava 25

tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

Živnost oprávněná k organizování kongresu pod IČ 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR. Je plátce DPH.